[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  24-07-2024 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci ve Demokrat...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Say...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{ Hakkımızda: komunistdunya.org }
|


 77. Son Sayı Çıktı!
Okumak için buraya tıklayınız.

ÖNEMLİ DUYURU!
Devrimci ve Demokratik Kamuoyuna

Yeni siteye gitmek için
www.demokratikbirlik.org'a
tıklayınız.


Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun
İnternet Sitesi Komünist Hareketin Hizmetinde

 

                                                                     Bağlantı kurduğunuz www.komunistdunya.org Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nun sitesidir. Bu site,  devamı...


KİTAPLAR

http://www.komunistdunya.org/kitaplar/kitap.jpg

EMPERYALİZM VE TÜRKİYE (K. Erdem)

EKİM DEVRİMİ’NİN ANATOMİSİ (K. Erdem)

PKK ve ORTADOĞU DEVRİMİ (K. Erdem)

|
_ _
{  Devrimci ve Demokratik Kamuoyuna }
| AçıklamalarProleter Devrimciler Koordinasyonu yeniden yapılanma çerçevesinde, Türkiye ve dünya genelinde yaşanan değişimleri de göz önünde bulundurarak, ileri kadroların katılımıyla yapmış olduğu bir toplantı sonucunda adını, merkezi yayın organını ve amblemini değiştirmiş ve de bir dizi yeni kararlar almıştır. |
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 77 (1) }
| Devrimci BültenİÇİNDEKİLER

1-“Trump Fenomeni” Üzerine
2-AKP ve İYİ Parti
3-Seçimler ve AKP’nin “Kitle Dinamiği” Üzerine
4-AKP Reimi ve Ermenistan ve Azerbaycan Savaşı Üzerine
5-“Sivas Katliamı” Nedir ve Ne Değildir

“TRUMP FENOMENİ” ÜZERİNE

ABD’deki “Trump fenomeni“ni nasıl ele almak gerekir? Bu fenomenin tarihsel nedenlerinin doğru ele alınması ve çözümlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü Trump fenomeni artık dünya ölçeğinde  bir tarihsel kırılmanın yaşandığının ve yeni bir tarihsel döneme girdiğimizin açık bir göstergesini oluşturmaktadır.
|
_ _
{   Devrimci Bülten Sayı 77 (2) }
| Devrimci BültenAKP VE  İYİ PARTİ
Kemal Erdem


AKP-MHP koalisyonunun son bir kaç aydan beri uygulamaya soktuğu baskıcı politikalar, Türkiye’nin hızla bir seçim sürecine girdiğini göstermektedir. Rejim istediği politik koşullar yani “Millet İttifakı”nın dağılması ya da zayıflaması ve yine iç ile dış politikada bazı başarıların sağlanması temelinde erken bir seçime gidebilir. Bunlar gerçekleşmezse de seçimleri zamanında yapabilir ama bu seçimler de seçimlerden başka her şeye benzeyecektir.
|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 77 (3) }
| Devrimci BültenSEÇİMLER VE AKP’NİN “KİTLE DİNAMİĞİ” ÜZERİNE
Kemal Erdem

Son dönemlerde AKP rejiminin ortaya koyduğu baskıcı politikalar, Türkiye’nin hızla bir seçim sürecine girdiğini göstermektedir. Bu da doğal olarak muhalefette bir değişim beklentisine neden olmaktadır. Ama bu değişimin öğle kolay olmayacağını herkes bilmektedir ve çözümün nasıl olacağı noktasında muhalefette bir düşünce birliği bulunmamaktadır. Muhalefetin çözüm sunabilmesi için, önce AKP rejiminin yapısını ve “kitle dinamiği”ni doğru çözümleyebilmesi gerekmektedir.
|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 77 (4) }
| Devrimci BültenAKP REJİMİ VE ERMENİSTAN-AZERBAYCAN SAVAŞI ÜZERİNE
Kemal Erdem


I-Giriş

Erdoğan ve AKP’nin en ilginç özelliklerinden bir tanesi, iktidarının belirli bir döneminden itibaren, tarihin dolabında dondurulmaya terkedilmiş bazı sorunları, dondurucudan çıkararak bunlara yeni bir biçim vermek istemesidir. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu da bunlardan birisini oluşturmaktadır. Türkiye’nin desteği olmasaydı, Azerbaycan Ermenistan karşısında bu kadar cüretli hareket edebilir miydi ? Ama işin ilginç tarafı, birlikte hareket ediyor gibi görünen Türkiye ile Azerbaycan’nın birlikte hareket edemeyeceği ya da bu işbirliğinin çok sınırlı olacağıdır. Hem Azerbaycan’nın hem de Türkiye’nin farklı politikaları söz konusudur ve bu politikalar belirli bir noktadan sonra ayrışmak zorundadır.
|
_ _
{  Devrimci Bülten Sayı 77 (5) }
| Devrimci Bülten“SİVAS KATLİAMI” NEDİR VE NE DEĞİLDİR
Kemal Erdem


Bu yıl Sivas Katliamı’nın ya da bazılarının sadece Madımak Katliamı olarak anılmasını istediği katliamın yirmi yedinci yılı. Bu katliam üzerine bir şeyler yazmak niyetinde değildim ve konunun devrimci ile demokratik hareket açısından az çok net olduğuna inanıyordum. Ancak medyada bu katliam ve arkasındaki güçler ile ilgili olarak bir kafa karışıklığı olduğunu görünce, bir şeyler yazmaya karar verdim.
|
_ _